Ogrzewanie na podczerwień

Nowoczesne ogrzewanie wnętrz

Trend ogrzewania na podczerwień łączy w sobie zalety ogrzewania ekologicznego i ekonomicznego. Panele na podczerwień Infra Power Plate to grzejniki elektryczne w nowoczesnej konstrukcji ze 100% konwersją energii elektrycznej na ciepło w miejscu instalacji , bez niepożądanych strat w systemach dystrybucyjnych. W porównaniu z innymi systemami grzewczymi ogrzewanie elektryczne na podczerwień charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i precyzyjną regulacją, co przyczynia się do jego dużej popularności.

Ogrzewanie podczerwienią jest często określane jako technologia kosmiczna, najpewniej dlatego, że najbardziej znanym i największym źródłem promieniowania podczerwonego jest słońce, które emituje w naszym kierunku to promieniowanie elektromagnetyczne. Ten rodzaj promieniowania przechodzi praktycznie bezstratnie przez przestrzeń (kosmiczną) i zamienia się w ciepło dopiero, w zetknięciu z substancjami stałymi lub ciekłymi na ziemi. To zjawisko fizyczne po raz pierwszy zostało opisane ponad 200 lat temu przez brytyjskiego astronoma Frederica Herschela.

W fizyce wyróżnia się trzy podstawowe sposoby rozprzestrzeniania ciepła: przez promieniowanie podczerwone, przez przewodzenie (indukcję) i przez przepływ gazów (konwekcję powietrzną). Najbardziej rozpowszechnione do tej pory ogrzewanie konwekcyjne na przykład z wody lub konwektorów elektrycznych, powoduje, że ciepłe powietrze unosi się do góry, ponieważ podczas ogrzewania rozszerza się i jest wypychane przez chłodniejsze powietrze z dołu w kierunku sufitu. Powoduje to nieefektywność ogrzewania tradycyjnego, z powodu dyskomfortu i nierównomiernego rozkładu temperatur w kubaturze ogrzewanych obiektów.
Wiązka podczerwieni rozchodzi się głównie prostopadle od źródła ciepła. Następnie energia cieplna jest częściowo akumulowana przez powierzchnie w pomieszczeniu, a częściowo odbijana dalej w innych kierunkach. Finalnie zapewnia to efekt równomiernego ogrzania kubatury przez nagromadzone ciepło i oddawane z wielu kierunków. Specjalna nieco chropowata, celowo nie idealnie równa powierzchnia paneli grzewczych Infra Power Plate, sprawia, że promieniowanie cieplne jest rozprowadzane znacznie efektywniej do otoczenia niż w rozwiązaniach konkurencyjnych; to lepsza emisyjność i większa powierzchnia oddawania promieniowania podczerwonego. W praktyce bezpośrednie rozchodzenie się podczerwieni od powierzchni panelu grzewczego podobne jest do światła emitowanego z latarki (szeroki stożek bez ostrych granic).

Dlaczego ogrzewanie na podczerwień?

Ogrzewanie na podczerwień coraz częściej zastępuje standardowe ogrzewanie centralne, w tym konwektory grzewcze, nie tylko w sytuacjach przebudowy starszych obiektów, ale szczególnie w przypadku nowych budynków klienci kierują się głównie na ten rodzaj ogrzewania przed wyborem innych systemów grzewczych. Głównie z następujących powodów:
- niskie koszty zakupu
- niskie koszty eksploatacji
- dobra sterowność
- bezobsługowe
- brak kosztów utrzymania
- wysoka trwałość
- spokój
- bezpieczeństwo

Niskie koszty pozyskania – nie tylko sama cena zakupu, w tym szybka i niedroga instalacja, ale również inne koszty z tym związane przemawiają za tym systemem. Elektryczność jest częścią każdego domu, więc nie jest wymagane pozwolenia o dodatkowe przyłącze, jak np. z gazem. Ogrzewanie elektryczne nie wymaga obecności komina, budowy kotłowni ani magazynu na paliwo takie jak węgiel, drewno czy biomasa.
Niskie koszty eksploatacji – same za siebie mówią wypowiedzi wielu producentów domów jednorodzinnych i deweloperów z branży budowlanej, którzy sprawdzili koszty ogrzewania na podczerwień w praktyce i dziś polecają to ogrzewanie elektryczne w pierwszej kolejności.
Dobra sterowność - precyzyjna regulacja elektroniczna w każdym pomieszczeniu umożliwia bardzo elastyczne reagowanie na zmiany temperatury w pomieszczeniu, bez zbędnego podnoszenia temperatur i przegrzewania jak w systemach ogrzewania podłogowego i wodnego. W sezonie grzewczym słońce często dogrzewa pomieszczenia mieszkalne bez potrzeby włączania ogrzewania, a panele na podczerwień z cyfrową regulacją reagują bardzo szybko, podczas kiedy nagromadzone ciepło przez instalacje wodne i beton w posadzce nadal oddają ciepło nawet wtedy, gdy nie jest już potrzebne, a pomieszczenie przegrzewa się powodując dyskomfort.
Bezobsługowe - brak kosztów bieżącego utrzymania, produkty nie posiadają elementów, do których mógłby przedostawać się kurz, jak w przypadku konwektorów wodnych czy elektrycznych. Nie podlegają dalszym przeglądom ze względu na swoje bezpieczeństwo, jak systemy ogrzewania gazowego i inne związane ze spalaniem paliw.
Długa żywotność – zakładana długość bezawaryjnej pracy paneli promiennikowych to nawet 30 lat.
Spokój – nie ma konieczności prowadzenia regularnych serwisów i inspekcji, nie trzeba zamawiać i przechowywać paliwa, jak to ma miejsce w przypadku kotłów gazowych, na paliwa stałe i płynne. Wszystko sterowane jest niezawodną, precyzyjną programowalną regulacją elektroniczną.
Bezpieczeństwo - nie ma zagrożenia wybuchem czy zatruciem gazami i oparami.